Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ελευθερία του Τύπου στις 3 Μαΐου, η νεοεκλεγείσα Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων Σάγια Τσαουσίδου δήλωσε ότι το 2021 είχε ήδη δει τη δολοφονία ενός συναδέλφου στην Αθήνα και  δύο ακόμη δημοσιογράφων στην Αφρική αυτή την εβδομάδα. «Αρκετά!», είπε. «Ο εκφοβισμός των δημοσιογράφων είναι εξοργιστικός και αποτελεί μια πραγματική απειλή για τις κοινωνίες μας».

Απέτισε φόρο τιμής στο έργο των συναδέλφων της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων που εδώ και χρόνια προωθούν τον στόχο την ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στο Συμβούλιο της Ευρώπης (https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a2492a#globalcontainer). Αλλά στο κάλεσμα της Γενικής Γραμματέα του Συμβουλίου  της Ευρώπης Marija Pejčinović Burić για πιο έντονη δράση από τις κυβερνήσεις, σύμφωνα με προηγούμενη εμπειρία, είναι απίθανο αυτό να αλλάξει.

 «Οι δημοσιογράφοι θεωρούνται σχεδόν πάντα ως άνθρωποι που δωροδοκούνται, παραπλανούν, κολακεύουν ή φοβούνται, όχι ως άνθρωποι των οποίων το έργο υποστηρίζει τις ελεύθερες κοινωνίες», είπε. «Τώρα εμείς μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πάμε στην πηγή, η οποία στηρίζει πραγματικά τις Ευρωπαϊκές αξίες και τι πρέπει να σημαίνουν στην πράξη. Αυτό σημαίνει για μένα η Παγκόσμια Ημέρα Ελεύθερων ΜΜΕ. Σχεδόν παντού συμβαίνει το αντίθετο».

Ξεχώρισε την Πολωνία ως παράδειγμα αλληλεγγύης. «Εδώ γεννήθηκε η αλληλεγγύη, από την οποία προέκυψε η μεγάλη καθημερινή εφημερίδα Gazeta Wyborcza (https://wyborcza.pl/0,173236.html?disableRedirects=true). Τώρα η κυβέρνηση κάνει ό, τι μπορεί για να την καταστρέψει με αγωγές και να αγοράσει όλα τα μέσα που δεν μπορεί να ελέγξει.»

«Ήταν πολύ πιο αποτελεσματικοί στο κλείσιμο των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης από ό, τι ήταν οι Κομμουνιστές», είπε. «Δεν ντρέπονται που η Πολωνία σημείωσε, σύμφωνα με το Freedom House, τη μεγαλύτερη πτώση της δημοκρατίας σε μια περιοχή 29 χωρών; Ακριβώς πίσω από την Ουγγαρία!».

Η Πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων   επαίνεσε την Věra Jourová (https://twitter.com/VeraJourova), Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Αξίες και τη Διαφάνεια, καθώς «ο διορισμός της το 2019 έδειξε ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί επιτέλους συνειδητοποίησαν την ανάγκη για περισσότερες ικανές γυναίκες σε σοβαρές  θέσεις».

Υπάρχει πλέον μια μονάδα 65 ατόμων στις Βρυξέλλες για τον εντοπισμό της παραπληροφόρησης και την πρόταση νέων νομοθεσιών. «Ελπίζω μόνο να μην είναι πολύ αργά για να αντεπεξέλθουμε στη πλημμύρα της ανοησίας και της παραπληροφόρησης του Facebook και της Silicon Valley».

Μόνο σήμερα, είπε η  Πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, προέκυψε ότι το Facebook, το Instagram και το Twitter ισχυρίζονται ότι «κάνουν κάτι» για τις ψευδείς ειδήσεις που δημοσιεύθηκαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο τον περασμένο μήνα πάνω από θέματα παραπληροφόρησης για τον Covid-19 διαβάστηκαν –περίπου- 29 εκατομμύρια φορές. «Εάν αυτό δεν μας αφυπνίσει για την προφανή ανάγκη να υποστηρίξουμε τα σοβαρά μέσα ενημέρωσης και να μην παρεμβαίνουμε στην ανεξαρτησία τους και στην επιβίωσή τους, τι θα μας αφυπνίσει;»

===================================================

Free Media – “act or face consequences”

On the eve of World Press Freedom Day on May 3, the newly-elected AEJ President Saia Tsaousidou said today that 2021 had already seen the murder of a colleague in Athens, and this week two more in Africa. “It’s enough,” she said. “The intimidation or worse of journalists is an outrage. More than that, it is profoundly stupid, and threatens all of our societies.”

She paid tribute to the work of AEJ colleagues who had for years now pushed the cause of media freedom in the Council of Europe. But the CoE Secretary-General’s call (https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a2492a#globalcontainer) for more robust action from governments was, on past experience, unlikely to change very much.

“Journalists are almost invariably seen as people to bribe, mislead, flatter, or to fear, not as people whose work underpins free societies,” she said. “Now we, and the European Union, has to go to the source, which is genuinely upholding European values and what they must mean in practice. That is what World Free Media Day means to me. Almost everywhere the opposite is happening.”

She singled out Poland as an abject example. “This was where Solidarity was born, from which the great daily newspaper Gazeta Wyborcza (https://wyborcza.pl/0,173236.html?disableRedirects=true) emerged. Now the government is doing all it can to ruin it with lawsuits, and buy up all media it cannot control.”

They were much more effective in shutting up free media than the Communists had been, she said. “Are they not ashamed that Poland has just, according to Freedom House, recorded the sharpest decline ever in democracy in a region of 29 countries? Just behind Hungary!”

The AEJ President singled out for praise Věra Jourová, (https://twitter.com/VeraJourova) European Commission Vice-President for Values and Transparency. This was someone whose appointment in 2019 suggested that the European institutions had at last “got it”, she said, “and not just about the need for more tough, competent women in serious jobs.”

There was now a 65-strong unit in Brussels to identify disinformation, and legislation in the pipeline. “I only hope it is not too little too late to stand up to Facebook et al, and to Silicon Valley’s golden flood of nonsense and disinformation.”

Only today, said the AEJ President, it emerged that Facebook, Instagram, and Twitter, all claiming to be “doing something” about fake news posted – last month alone – over 100 pieces of disinformation on Covid, viewed some 29 million times. “If that does not alert us to the obvious need to support serious media and not to play fast and loose with their independence, indeed their survival, what does?”