ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελληνικό Τμήμα ΕΕΔΑΔ – Εγγραφή μέλους

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο:

Αίτηση (αποστέλλεται φόρμα εγγραφής)

Βιογραφικό σημείωμα

Φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή (για την έκδοση της δημοσιογραφικής ταυτότητας)

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  aej.eedad.greece@gmail.com

Πληροφορίες:  Παναγιώτης Σφαέλος, Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΑΔ 

Κιν. : +306977333173