ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελληνικό Τμήμα ΕΕΔΑΔ – Εγγραφή μέλους

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο:

Αίτηση (αποστέλλεται φόρμα εγγραφής)

Απαραίτητα δύο μέλη να σας προτείνουν

Βιογραφικό σημείωμα

Ποινικό Μητρώο

Δείγμα της δουλειά σας

Φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή (για την έκδοση της δημοσιογραφικής ταυτότητας)

Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  aej.eedad.greece@gmail.com

Πληροφορίες:  Παναγιώτης Σφαέλος, Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΑΔ 

Κιν. : +306977333173