Ποιοι Είμαστε

ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΠΟΙΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ

Με έτος ιδρύσεώς της το 1962, στο Σαν Ρέμο της Ιταλίας, από έξη κορυφαίους Ευρωπαίους δημοσιογράφους, η Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων (Ε.Ε.Δ.), όλα τα χρόνια λειτουργίας της, συνέβαλε αποφασιστικά στην ευρύτερη, βαθύτερη και πιο δημοκρατική πληροφόρηση των πολιτών για τα ευρωπαϊκά θέματα.

Παράλληλα, η Ένωση έπαιξε και παίζει ζωτικό ρόλο στον εκδημοκρατισμό του Τύπου και στην εμβάθυνση της ελευθερίας του σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γι΄ αυτό η Ε.Ε.Δ. στέκεται πάντοτε ανεξάρτητη απέναντι στις διάφορες εξουσίες.

Με βάση το καταστατικό της, η Ένωση προωθεί τη γνώση των πολιτών για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και πιστεύει σ’ αυτήν. Έτσι, στο πλαίσια της μακροχρόνιας πορείας της, κάθε φορά που χρειάστηκε, υπήρξε σημαντικός σύμβουλος τόσο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων όσο και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Με το τελευταίο εξάλλου, συνεργάζεται σε θέματα δημοσιογραφικής δεοντολογίας, ελευθερίας του Τύπου αλλά και στην αποτύπωση των δομών που ισχύουν στα Ευρωπαϊκά ΜΜΕ.

Από το 1989 και μετά, η Ε.Ε.Δ., προηγήθηκε των γεγονότων και υπήρξε η πρώτη δημοσιογραφική ευρωπαϊκή οργάνωση που επεκτάθηκε προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, προαναγγέλλοντας έτσι τη σημερινή διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 1990 ιδρύθηκε το πρώτο της τμήμα στην Ουγγαρία και ακολούθησαν τα τμήματα της Τσεχίας, της Πολωνίας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Αλβανίας, της Σλοβακίας, της Εσθονίας, και της Λιθουανίας. Σε όλα αυτά τα τμήματα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ε.Ε.Δ. παρείχε υλική και τεχνική υποστήριξη ενώ ταυτόχρονα πραγματοποίησε και αρκετά επιμορφωτικά σεμινάρια. Ας σημειωθεί, ότι στις δραστηριότητες αυτές σημαντικό ρόλο έπαιξε και το ελληνικό τμήμα, με πρωτοβουλίες του οποίου το 1995 ιδρύθηκαν τμήματα της Ε.Ε.Δ. στην Κυπριακή Δημοκρατία και στην Τουρκία.

Σύμφωνα με το καταστατικό, μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν, ύστερα από πρόταση των εθνικών τμημάτων, που δίνουν την εγγύησή τους σχετικά με την επαγγελματική ιδιότητά τους, οι δημοσιογράφοι που αποδέχονται τις καταστατικές διατάξεις της Ε.Ε.Δ. ανεξαρτήτως των πολιτικών και θρησκευτικών τους πεποιθήσεων. Υπό αυτή την έννοια δεν μπορούν να εγγραφούν στην Ένωση δημοσιογράφοι οι οποίοι είναι αντίθετοι με τις καταστατικές της διατάξεις.