Το Ελληνικό Τμήμα της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων καταδικάζει απερίφραστα την Τουρκική εισβολή στη Συρία η οποία σκοπό έχει την εκδίωξη Κουρδικών πληθυσμών προκειμένου να εγκατασταθούν στα εδάφη αυτά Σύριοι πρόσφυγες.

Με αφορμή την εισβολή αυτή, στις μάχες που διεξάγονται, έχουν χάσει τη ζωή τους πολλοί άμαχοι μεταξύ των οποίων και δημοσιογράφοι.

Καταδικάζουμε την εισβολή και θέτουμε το Συμβούλιο της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλους τους δημοκρατικούς θεσμούς της Ευρώπης έναντι των ευθυνών τους.