Σύνδεσμος εγγραφής/Register in advance for this webinar:https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FsKS-7d3TxSiCTDL24rrvg

Μόλις εγγραφείτε θα πάρετε email επιβεβαίωσης με τις πληροφορίες στο πως θα συνδεθείτε για να το παρακολουθήσετε. /  After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the webinar.

Για να συμβάλετε στη συζήτηση κατά τη διάρκεια του webinar μπορείτε να γράψετε ερωτήσεις στο Q&A ή να «σηκώσετε το χέρι» για ‎παρέμβαση με video. ‎Μην διστάσετε!

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή σας στην ιστοσελίδα https://roadshow2020.gaaec.org δεν επιτρέπει την ενεργό συμμετοχή και δεν είναι απαραίτητη εάν χρησιμοποιήσετε τον παραπάνω σύνδεσμο.

 Ακολουθούν οι σύνδεσμοι για τις επόμενες εκδηλώσεις στο Zoom:

  • Εποχή ανασφάλειας: κίνδυνοι – σύγχρονα προβλήματα – αντιμετώπιση 

 11 Δεκεμβρίου 2020 17:00        Webinar ID  893 8759 1661       Webinar Passcode    990769

  • Γεωπολιτικά Δεδομένα, οι απαντήσεις των Διεθνών οργανισμών

14 Δεκεμβρίου 2020 17:00      Webinar ID   812 2595 3418     Webinar Passcode    990769

  •  Γυναίκες στην Ηγεσία – η συνεισφορά στην Ανθρώπινη Ασφάλεια   /    Female Leadership – contribution to Human Security

 16 Δεκεμβρίου 2020 17:00    Webinar ID    869 9750 6317    Webinar Passcode    990769