Το hellenic media group στηρίζει ως χορηγός επικοινωνίας την διαδικτυακή εκδήλωση: “Γυναίκες στην ηγεσία – η συνεισφορά στην ανθρωπινή ασφάλεια”, σήμερα Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου και ώρα 17.00-19.00

Εισαγωγή & Συντονισμός:
Αλίκη Μητσάκου, Συν-Ιδρύτρια και Γενική Γραμματέας Ε.Ε.Α.Ε.Σ., Πρόεδρος, Γυναίκες στην Διεθνή Ασφάλεια-Ελλάς
Συζητούν:
Clare Hutchinson, Ειδική Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ για τις Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια
Μαρία Συρεγγέλα, Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Αντιπρόεδρος των Γυναικών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP Women)
Chantal de Jonge Outdraat, Πρόεδρος, Women In International Security (WIIS – Γυναίκες στην Διεθνή Ασφάλεια), ΗΠΑ
Κατερίνα Μπούρα, Πρέσβης ε.τ.
Μαίη Ζαννή, Πολιτική Αναλύτρια Πρόεδρος & Συν-Ιδρύτρια «Women Act» Ελλάδα
Δανάη Κουμανάκου, Πρέσβειρα ε.τ. ‎
Μαρία Καρακλιούμη, Πολιτική αναλύτρια
Ερωτήσεις –Παρεμβάσεις

https://roadshow2020.gaaec.org/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE…/…

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης