• Το 73% των ασθενών με ψωρίαση έχουν τουλάχιστον µία συννοσηρότητα
  • Το βιο-ομοειδές φάρμακο και το φάρμακο αναφοράς είναι ουσιαστικά πανομοιότυπα

Η ψωρίαση έχει χαρακτηριστεί ως η κορυφή του παγόβουνου καθώς έχει συσχετιστεί µε αρκετές συννοσηρότητες όπως ψωριασική αρθρίτιδα, παχυσαρκία, υπέρταση, διαβήτη, υποστήριξαν οι ομιλητές του webinar που πραγματοποίησε το Σωματείο « ΚΑΛΥΨΩ» μέσω της σελίδας του στο Facebook και έγινε με την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας Viatris.

Τα βιολογικά φάρμακα (φάρμακα αναφοράς) προέρχονται από ζωντανούς οργανισμούς ή ζωντανά κύτταρα που έχουν τροποποιηθεί με χρήση βιοτεχνολογίας που επιτρέπει στους συγκεκριμένους ζωντανούς οργανισμούς ή τα κύτταρα να παράγουν τη δραστική ουσία του βιολογικού φαρμάκου.

Αφού παρέλθει η διάρκεια ισχύος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας του φαρμάκου αναφοράς και η περίοδος αποκλειστικότητάς του, μπορεί να χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας σε βιο-ομοειδή φάρμακα. Το βιο-ομοειδές φάρμακο και το φάρμακο αναφοράς είναι ουσιαστικά πανομοιότυπα. Eντατικοί επιστημονικοί έλεγχοι γίνονται πριν από τη διάθεση στην αγορά ώστε τα βιο-ομοειδή να μπορούν να θεωρηθούν εξίσου ασφαλή και αποτελεσματικά με το φάρμακο αναφοράς. Τα βιο-ομοειδή εγκρίνονται σύμφωνα με τα ίδια αυστηρά πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας που ισχύουν για οποιοδήποτε άλλο φάρμακο του είδους και ρυθμίζονται προσεκτικά από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ανέφερε ο κος Αθανάσιος Ι. Γεωργούντζος, MD, PhD, MPH,Ρευματολόγος, Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής,Γ.Ν.Α. «Γ.Γεννηματάς», Αθήνα.

Τα βιο-ομοειδή φάρμακα  είναι λιγότερο δαπανηρά για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και διευκολύνουν την πρόσβαση περισσοτέρων ασθενών σε τέτοιες θεραπείες. Η διαχείριση της φαρμακευτικής δαπάνης των χρονίως πασχόντων πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες του ασθενή και σε επιλογές, ώστε όπου είναι δυνατές να επιτευχθούν εξοικονομήσεις μέσω αξιόπιστων θεραπευτικών επιλογών όπως είναι τα βιο-ομοειδή φάρμακα ώστε να αποφευχθούν τυχόν πρόσθετα εμπόδια πρόσβασης των ασθενών σε θεραπείες με πιθανή έκβαση τη μη συμμόρφωση, την απορρύθμιση της αγωγής και δυσμενείς υγειονομικές εκροές κατέληξε ο κος Γεωργούντζος.

Η ψωρίαση είναι µια χρονία φλεγµονώδης αυτοάνοση δερµατοπάθεια, η οποία αφορά στο 2-4% του πληθυσµού παγκοσµίως.  Συνδυάζεται µε σηµαντικού βαθµού ψυχολογικό, συναισθηµατικό stress, µείωση της αυτοεκτίµησης ψυχιατρικές διαταραχές, κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις και κοινωνικό στιγµατισµό.  Χαρακτηριστικά, η ποιότητα ζωής των ασθενών µε ψωρίαση έχει συγκριθεί µε εκείνη άλλο χρόνιων ή πολύ επιβαρυντικών για την υγεία νοσηµάτων όπως η καρδιακή ανεπάρκεια, ΣΔ, το έµφραγµα του µυοκάρδιου, η κατάθλιψη. Το 73% των ασθενών έχουν τουλάχιστον µία συννοσηρότητα τόνισε η κα Μαρία Πολίτου, Δερματολόγος Αφροδισιολόγος, Επιµελήτρια Α στην  Ά Πανεπιστηµιακή κλινική δερματικών και αφροδισίων νοσημάτων  του Nος. «Ανδρέας Συγγρός».

Οι ασθενείς µε ψωρίαση είτε είναι είτε πρέπει να θεωρούνται εν δυνάµει ασθενείς µε πολυσυστηµατική νόσο.Η κατάλληλη διατροφή καθώς και η απώλεια βάρους συµβάλλουν σηµαντικά:

  • Στην αντιµετώπιση των συννοσηροτήτων.
  • Άµεσα στην ίδια την παθογένεια της ψωρίασης(συστηµατική φλεγµονή).
  • Στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της λαµβανόµενης θεραπείας.
  • Στη µείωση των σοβαρών συµπτωµάτων της νόσου κυρίως όταν αυτή συνοδεύεται από σωµατική άσκηση.

Καθώς η πλήρης παθογένεια της ψωρίασης είναι άγνωστη, καµία φαρµακευτική/ εναλλακτική θεραπευτική προσέγγιση δεν είναι πανάκεια -100% αποτελεσµατική. Έτσι και η διατροφική προσέγγιση δεν βοηθά το 100% των ασθενών στη µείωση των συµπτωµάτων της νόσου.   Βοηθά όµως σηµαντικά στην πρόληψη και αντιµετώπιση των συννοσηροτήτων και ειδικότερα στους υπέρβαρους παχύσαρκους ασθενείς  µέσω της απώλειας βάρους.

Η ψωριασική αρθρίτιδα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης πάθηση που εκδηλώνεται με πόνους και διόγκωση στις αρθρώσεις και μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή των αρθρώσεων με αποτέλεσμα μειωμένη σωματική λειτουργικότητα με την πάροδο του χρόνου. Χαρακτηρίζεται από φλεγμονή τόσο στις αρθρώσεις όσο και στο δέρμα. Στους περισσότερους ασθενείς (65%) τα συμπτώματα από το δέρμα (ψωρίαση) εμφανίζονται πρώτα και  ακολουθούν τα συμπτώματα της αρθρίτιδας. Στο 15-20% η αρθρίτιδα προηγείται της εμφάνισης της ψωρίασης, ενώ σε ποσοστό 10-15% μπορεί να υπάρχει ταυτόχρονη εμφάνιση της πάθησης στο δέρμα και τις αρθρώσεις ανέφερε ο κος Ανδρέας Μπούνας, Ρευματολόγος , Υπεύθυνος Ρευματολογικού Τμήματος « Ολύμπιον Θεραπευτήριο», Γενική Κλινική Πατρών.

Σε 30 χρόνια 1 στους 3 ασθενείς με ψωρίαση θα κάνει αρθρίτιδα.Στο ερώτημα αν υπάρχει συσχέτιση εξανθήματος και αρθρίτιδας η απάντηση είναι θετική. Στο 70% των ασθενών ακολουθεί η αρθρίτιδα, στο 15% υπάρχει ταυτόχρονη εμφάνιση και στο 15% προηγείται η αρθρίτιδα. Για την θεραπεία της ψωριασικής αρθρίτιδας απαιτούνται πολυπλοκοι χειρισμοί, πολλαπλοί στόχοι, υποκατηγορίες στόχων, πολλαπλοί  συνδυασμοί στόχων και πολλές κατηγορίες φαρμάκων.

Η θεραπεία της Ψωριασικής Αρθρίτιδας πρέπει να είναι ολιστική. Πέρα από την βασική θεραπεία για την νόσο πρέπει να ρυθμιστούν και οι συννοσηρότητες. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα άτομα που έχουν συννοσηρότητες έχουν βαρύτερη νόσο και μικρότερη ανταπόκριση στην θεραπεία.

Η έγκαιρη διάγνωση της ψωρίασης και της ψωριασικής αρθρίτιδας και η συμμόρφωση των ασθενών στις οδηγίες των ιατρών   έχει ως αποτέλεσμα τη  διατήρηση της καλής σωματικής λειτουργίας, την καλή ποιότητα ζωής και την μείωση των πιθανοτήτων επιβάρυνσης των ασθενών, τόνισε ο κος Κώστας Λούμος, Συντονιστής της εκδήλωσης και Πρόεδρος του «ΚΑΛΥΨΩ».

Περισσότερες πληροφορίες στο www.kalipso.gr