Στο πλαίσιο του έργου Post Coal Futures Lab, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, το ERFC συνδιοργανώνει μαζί με το Επιμελητήριο Φλώρινας την εσπερίδα με τίτλο «1 ο Μini Lab Workshop – Investment Maturing Platform» στις 4 Οκτωβρίου 2022 στο Επιμελητήριο Φλώρινας (18:00 – 21:00).

Στόχος του 1ου Mini Lab ‘’Investment Maturing Platform’’ είναι να σχεδιαστεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα με σκοπό:

• Τη διευκόλυνση της προσέλκυσης καινοτόμων επενδύσεων και της δικτύωσης των ενδιαφερομένων μερών.

• Τη δημιουργία θέσεων εργασίας και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού

• Τη δημιουργία ενός διαδικτυακού χώρου – ’Investment Maturing Platform’ – όπου θα γίνεται μια ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ φορέων οι οποίοι εμπλέκονται στο πρόγραμμα της Δίκαιης Ενεργειακής Μετάβασης, ξένων & ντόπιων επενδυτών και κατόχων έγκυρης τεχνογνωσίας (κάτοχοι πατεντών), με πιλοτική εφαρμογή στη Δυτική Μακεδονία & εν δυνάμει επέκταση σε όλα το Coal Regions στον πλανήτη.

Χαιρετισμό θα απευθύνει, κατά την έναρξη της εσπερίδας (18.00 μ.μ. Τρίτη 4 Οκτωβρίου), o κ. Σαπαλίδης Σάββας πρόεδρος του Επιμελητήριου Φλώρινας. Κατά τη διάρκεια της εσπερίδας θα έχουν την δυνατότητα να συνομιλήσουν σημαντικοί αντιπρόσωποι του Ειδικού Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης μαζί με επιφανείς επιχειρηματίες της Φλώρινας.

Την εσπερίδα θα καλύψει δημοσιογραφικά η κυρία Τσαουσίδου Σάγια, πρόεδρος του διεθνούς διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων (Association of European Journalist).

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την συνάντηση στο παρακάτω Skype Link. 

Join conversation

Δεν είναι απαραίτητο να έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα skype, η σύνδεση μπορεί να γίνει μέσω του προγράμματος περιήγησης (browser)).

Πρόγραμμα εκδήλωσης:

18.00 -18.20 Χαιρετισμοί

18.20 – 19.40 Αντιπρόσωποι του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

19.40 – 21.00 Ιδιωτικές εταιρίες με έδρα την Φλώρινα

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στη διεύθυνση: priovolou@erfc.gr

Σημείωση: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω συστήματος τηλεδιάσκεψης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα ληφθούν καταγραφές και εικόνες για λόγους τεκμηρίωσης. Κάθε συμμετοχή στην εκδήλωση με ήχο/εικόνα ή συνομιλία (chat) ενδέχεται να καταγραφεί. Συμμετέχοντες που επιθυμούν να παραμείνουν ανώνυμοι δεν θα πρέπει να ενεργοποιήσουν τον ήχο/την εικόνα ή τη λειτουργία συνομιλίας, ενώ θα πρέπει να επιλέξουν ψευδώνυμο κατά την είσοδό τους στην τηλεδιάσκεψη.