Στις 9 Μαΐου 1950 γεννιέται η «Ευρωπαϊκή Ιδέα» με την υπογραφή της «Διακήρυξης Σούμαν» που προέβλεπε τη συνεργασία των ευρωπαϊκών κρατών ως το μόνο δρόμο για την ειρήνη και την ευημερία σε μια Ευρώπη που έβγαινε από τα συντρίμμια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Με τη διακήρυξη αυτή, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ρόμπερτ Σούμαν και ο Ζαν Μονέ, Υπεύθυνος για τη Γενική Επιτροπή Σχεδίου Εκσυγχρονισμού και Εξοπλισμού της Γαλλίας, ουσιαστικά έθεσαν τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα. Η Συνθήκη της Ρώμης το 1957 επέκτεινε την συνεργασία σε όλους τους οικονομικούς τομείς με την ίδρυση της ΕΟΚ ενώ η σταδιακή αναβάθμιση των υπερεθνικών ευρωπαϊκών θεσμών οδήγησε στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει δημιουργήσει τις βάσεις για την πολιτική ενοποίηση στους περισσότερους τομείς υπερεθνικής συνεργασίας.

Η ΕΕ έχει πετύχει πολλούς στόχους ιδιαίτερα στην οικονομική ανάπτυξη και την ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Ο «Χώρος Ελευθέριας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης» είναι μια πραγματικότητα σήμερα. Το ευρωπαϊκό ενωσιακό δίκαιο έχει δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών. Η προστασία των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών εξασφαλίζεται από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που αποτελεί δεσμευτικό ευρωπαϊκό δίκαιο. Επίσης, υπάρχει η δικαστική προστασία του Δικαστηρίου της ΕΕ το οποίο με τη νομολογία του έχει δημιουργήσει ένα δεσμευτικό πλαίσιο εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στα κράτη μέλη.

Εκεί που δεν έχει υπάρξει ανάλογη πρόοδος όμως είναι ο τομέας της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται ακόμα με ομοφωνία, σε αντίθεση με τις άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές όπου προβλέπεται η λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία σύμφωνα με την Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ. Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα ώστε η ΕΕ να είναι ανεξάρτητη αμυντικά και να αποκτήσει μια ενιαία φωνή στον κόσμο. Επίσης, η ΕΕ πρέπει να αποκτήσει ενεργειακή ανεξαρτησία ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ακρίβειας.

Το Ελληνικό Τμήμα της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων τονίζει ότι η Ημέρα της Ευρώπης συμβολίζει την επιτυχημένη κοινή πορεία των λαών της Ευρώπης αλλά πρέπει να μας κινητοποιήσει και για τα επόμενα βήματα που θα βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει περισσότερη δημοκρατία και ευημερία. Επίσης, η πολυφωνία και ο πλουραλισμός πρέπει να βελτιωθούν στην ΕΕ αλλά και στη χώρα μας που οι δείκτες ελευθεροτυπίας παραμένουν χαμηλοί.