Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών και τα μέλη της Επιτροπής που είναι αρμόδια για την μελέτη του Ν.4557/2018, σας προσκαλούν στην συνέντευξη τύπου που θα διεξαχθεί στις 15 Μαΐου 2024 και ώρα 10:00-14:00 στην αίθουσα ΕΡΜΗΣ του ΕΒΕΑ (6ος όρ.), επί της οδού Ακαδημίας 7, Αθήνα,  με θέμα:

Ν.4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας»

Η συνέντευξη θα έχει δύο μέρη:

  • Στο μεν πρώτο μέρος της εκδήλωσης τα μέλη της επιτροπής θα αναπτύξουν την αναγκαιότητα της συνεργασίας και των συνεργιών όλων των υπόχρεων προσώπων για την τήρηση των μέτρων δέουσας επιμέλειας και των αρμόδιων φορέων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, καθώς και για τη σωστή και δίκαιη εφαρμογή του Ν.4557/2018 προς όφελος της κοινωνίας.
  • Στο δε δεύτερο μέρος ο Πρόεδρος του Λ.Σ.Α. θα παρουσιάσει τα εργαλεία που έχει δημιουργήσει ο Λ.Σ.Α. για την εφαρμογή του αναφερόμενου νόμου και την προστασία της εργασίας των υπόχρεων προσώπων.

Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε ότι:

Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών το 2023 συνέστησε την Επιτροπή για την μελέτη του Ν.4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».

Ο αναφερόμενος νόμος βασίζεται σε Ευρωπαϊκή Οδηγία και στόχος του είναι η εξάλειψη της παραβατικότητας, της αποφυγής διακίνησης μη νόμιμου χρήματος και η αντιμετώπιση του προβλήματος  της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η σύνθεση της επιτροπής είναι η πιο κάτω:

  • κ. Μιχάλης Πόλυγγερ Οικονομολόγος, Πρόεδρος Λ.Σ.Α..
  • κα Μαρίνα Πολίτου Οικονομολόγος,(Partner στην PEPPERMIND Business Consulting).
  • κα κ. Μαρία Ορφανίδου Δικηγόρος,(Partner της ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ LΑW FIRM.)
  • κ. Θωμάς Παπαλιάγκας Δικηγόρος, (Διευθύνων εταίρος στη Δικηγορική εταιρεία Θωμάς Παπαλιάγκας).
  • κα Ειρήνη Παπαδοπούλου Ορκωτή Ελέγκτρια, με την ιδιότητα του τεχνικού συμβούλου ΣΟΛ CROWE, (Partner στην ΣΟΛ CROWE)
  • κ. Αντώνης Γκορτζής Οικονομολόγος, (Πρόεδρος EBEN), Επίτιμο μέλος.
  • κα Σάγια Τσαουσίδου Δημοσιογράφος, (Πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων), Επίτιμο μέλος.